Aİ Azərbaycanda KOB-ları 30+ layihə ilə dəstəkləyir

Başlama tarixi: 21.12.2020
Bitmə vaxtı: 31.10.2024
am
az
ge
md
ua
Layihənin əsas məqsədi islahatların gedişatını qiymətləndirmək, ölkə üzrə KOB siyasətinin prioritetlərini müəyyən etmək və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində KOB-ların rəqəmsallaşmasını təşviq edən siyasətləri qiymətləndirməkdən ibarətdir.
Başlama tarixi: 15.12.2020
Bitmə vaxtı: 14.06.2026
am
az
ge
md
ua
Layihə strategiya, əməliyyatlar, keyfiyyətin idarəedilməsi, maliyyə hesabatları və enerji səmərəliliyi kimi fərqli sahələrdə KOB-lara tövsiyələr verir.
Başlama tarixi: 16.06.2020
Bitmə vaxtı: 31.12.2027
am
az
ge
md
ua
Bu regionda İqlim Dəyişmələri üzrə Maliyyə və Texnologiyanın Transfer Mərkəzi EU4Climate proqramı çərçivəsində Avropa İttifaqından, habelə Qlobal Ətraf Mühit Fondundan dəstək alır.
Başlama tarixi: 27.04.2020
Bitmə vaxtı: 16.12.2040
am
az
ge
md
ua
Yerli kommersiya bankları vasitəsilə yaşıl maliyyə resurslarını KOB-lara yönləndirir.
Başlama tarixi: 19.12.2019
Bitmə vaxtı: 18.12.2026
am
az
ge
md
ua
EU4Business-AYİB kredit xətti həm Aİ-də, həm də daxili bazarlarında kiçik və orta müəssisələrin rəqabət qabiliyyətini və imkanlarını artırmağa yönəlmiş müxtəlif layihələri dəstəkləmək üçün kreditlər və qrantlar verir.
Başlama tarixi: 13.12.2019
Bitmə vaxtı: 13.12.2024
am
az
ge
md
ua
"EU4Business: Şirkətlərin əlaqələndirilməsi" layihəsi kiçik və orta sahibkarlığın ixracını genişləndirmək üçün yüksək potensiala malik beş sektora: orqanik qida, yaradıcı sənaye, tekstil, turizm və şərabçılığa üstünlük verərək Aİ üzv dövlətləri ilə altı Şərq tərəfdaş ölkəsi arasında ticarətin stimullaşdırılmasına yönəlmişdir.
Başlama tarixi: 08.10.2019
Bitmə vaxtı: 08.10.2024
am
az
ge
md
ua
Layihə çərçivəsində regional ticarət haqqında məlumatlara çıxış əldə etmək, ticarət maneələri ilə bağlı sorğular keçirmək və ticari məlumatların toplanması və təhlilini yaxşılaşdırmaq məqsədilə təlim təklif etmək üçün onlayn portal yaradılır.
Başlama tarixi: 19.02.2019
Bitmə vaxtı: 18.12.2028
am
az
ge
md
ua
EU4Business – AYİB Kredit Xətti KOB-ların Avropa İttifaqında və daxili bazarlarda rəqabət qabiliyyəti və imkanlarının artırılmasına istiqamətlənmiş müxtəlif layihələri dəstəkləmək üçün kredit və qrantlar təmin edir.
Başlama tarixi: 28.12.2018
Bitmə vaxtı: 27.12.2029
az
ua
Seçilmiş ölkələrdə iqtisadi artımı və iş yerləri yaradan fəaliyyətləri dəstəkləmək.
Başlama tarixi: 20.12.2018
Bitmə vaxtı: 19.06.2039
am
az
ge
md
ua
Fond iqtisadi artımı stimullaşdırmaq məqsədilə yerli maliyyə institutları vasitəsilə mikro və kiçik bizneslər və ev təsərrüfatlarının inkişafını maliyyələşdirir.
Başlama tarixi: 20.12.2018
Bitmə vaxtı: 18.06.2039
az
ge
md
ua
Yerli kreditləşmə institutlarına investisiya qoymaqla Şərq Tərəfdaşlığı regionunda enerji səmərəliliyinin artırılmasını dəstəkləyən Yaşıl Artım Fondunun fəaliyyətində iştirak.
Başlama tarixi: 21.12.2017
Bitmə vaxtı: 19.12.2027
az
ge
md
ua
Bu proqram vasitəsilə kredit alan KOB-lar texniki və idarəetmə bacarıqlarını təkmilləşdirmək və bazar haqqında biliklər əldə etmək üçün konsultasiya xidmətlərindən faydalana bilər.
Cookie-Lər
Bu sayt sizə daha yaxşı axtarış təcrübəsini təqdim etmək üçün cookie fayllarından istifadə edir. Daha çox məlumat
Cookie fayllarından imtina edirəm
Cookie fayllarını qəbul edirəm