Aİ Azərbaycanda KOB-ları 30+ layihə ilə dəstəkləyir

Başlama tarixi: 15.01.2024
Bitmə vaxtı: 14.01.2027
az
Azərbaycanın (i) təşkilati və inzibati potensialı möhkəmləndirmək və (ii) Tərəfdaşlıq Prioritetlərinin reallaşdırılmasında iştirak edən seçilmiş dövlət müəssisələrinin siyasətinin hazırlanmasını təşviq etməklə iqtisadi inkişafı gücləndirmək məqsədilə həyata keçirdiyi islahatları dəstəkləmək.
Başlama tarixi: 01.01.2024
Bitmə vaxtı: 31.12.2027
az
Hədəf rayonlarda inklüziv və dayanıqlı inkişafa nail olunması.
Başlama tarixi: 29.12.2023
Bitmə vaxtı: 28.12.2026
az
Azərbaycanda biznes mühitini təkmilləşdirməklə qeyri-neft sektorunun inkişafını gücləndirmək və ölkənin iqtisadı diversifikasiyasını dəstəkləmək.
Başlama tarixi: 20.04.2023
Bitmə vaxtı: 31.01.2029
am
az
ge
md
ua
Təşəbbüsün məqsədi biznesin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı həm maliyyə, həm də qeyri-maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanını artırmaqla Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində qadınların sahibkarlığı və biznes fəaliyyətində ümumi iştirakını artırmaqdır.
Başlama tarixi: 21.12.2022
Bitmə vaxtı: 21.03.2025
am
az
ge
md
ua
Avropa Komissiyası tərəfindən hazırlanmış və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) tərəfindən həyata keçirilən regional layihə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində dayanıqlı və ədalətli iqtisadi inkişaf modellərinə keçidi və onların inkişaf etdirilməsini stimullaşdırmağa istiqamətlənib.
Başlama tarixi: 22.12.2021
Bitmə vaxtı: 30.06.2030
am
az
ge
md
ua
Layihənin əsas məqsədi Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində MKOB-lar və ev təsərrüfatlarının yerli valyutada maliyyələşməyə ağlabatan xərclərlə çıxış əldə etməsini dəstəkləməkdən ibarətdir.
Başlama tarixi: 03.12.2021
Bitmə vaxtı: 03.04.2025
az
AZTAF proqramı Aİ-nin Azərbaycanla Tərəfdaşlıq Prioritetlərinin yönəldiyi dörd başlıca sahəyə uyğun olan müxtəlif tədbirlər təklif edir: institutların və yaxşı idarəçiliyin gücləndirilməsi; iqtisadi inkişafın və bazar imkanlarının artırılması; əlaqələr və ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı səylərin genişləndirilməsi; insanlar arasında çeviklik və təmasların təşviq edilməsi.
Başlama tarixi: 01.09.2021
Bitmə vaxtı: 30.10.2024
az
Layihənin əsas məqsədi COVID-19 pandemiyasından sonra iqtisadiyyatın diversifikasiyası və canlandırılması cəhdlərində hökumətə yardım etmək, eyni zamanda iqtisadi baxımdan güclü rayonlarda balanslı və inklüziv artımı təşviq etməkdən ibarətdir.
Başlama tarixi: 01.03.2021
Bitmə vaxtı: 30.11.2024
az
Layihənin məqsədi Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda Meyvə-tərəvəz dəyər zəncirlərinin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasından ibarətdir.
Başlama tarixi: 01.01.2021
Bitmə vaxtı: 30.12.2024
am
az
ge
md
ua
Aİ və BMTİP arasında tərəfdaşlıq əsasında həyata keçirilən "İqtisadi İnkişafı Dəstəkləyən Bələdiyyə Sədrləri" təşəbbüsü Şərq Tərəfdaşlığı regionunda bələdiyyə sədrləri və onların komandalarını dəstəkləyir.
Başlama tarixi: 31.12.2020
Bitmə vaxtı: 30.12.2035
am
az
ge
md
ua
Layihə maliyyə resurslarına çıxışın kredit şərtlərinin yaxşılaşdırılması yolu ilə təkmilləşdirilməsi, KOB-lara ilkin itkilərin qarşılanması üçün portfel zəmanətlərinin verilməsi ilə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində KOB sektorunu dəstəkləmək üçün Alətin ümumi məqsədlərinə çatmağa töhfə verir.
Başlama tarixi: 23.12.2020
Bitmə vaxtı: 22.06.2041
am
az
ge
md
ua
Dünyanın aparıcı inkişaf maliyyələşdirmə fondlarından biri olan Avropa Cənub-Şərqi Avropa üzrə Avropa Fondu (CŞAF), Cənub-Şərqi Avropada və Şərq Qonşuluğu bölgəsində iqtisadi inkişaf və rifahı təşviq etməyə çalışır.
Cookie-Lər
Bu sayt sizə daha yaxşı axtarış təcrübəsini təqdim etmək üçün cookie fayllarından istifadə edir. Daha çox məlumat
Cookie fayllarından imtina edirəm
Cookie fayllarını qəbul edirəm