You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Yuxarı
29.06.2019
2019-cu il üzrə İllik Hesabat ötən bir ilə baxış ilə yanaşı, EU4Business təşəbbüsünün əsas xüsusiyyətləri və on il ərzində təşəbbüsün fəaliyyət göstəricilərinin geniş təqdimatından ibarətdir. 2019-cu il üzrə hesabat 400-dən artıq...
27.06.2019
EU4Business təşəbbüsünün ölkə üzrə bu hesabatı Azərbaycanda cari makroiqtisadi və biznes mühitinin, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrinin fəaliyyət göstərdiyi mühitin hərtərəfli qiymətləndirilməsindən ibarətd...
25.06.2018
EU4Business təşəbbüsünün 2016-2017-ci illər ərzində dinamikasını və nailiyyətlərini təhlil edən, habelə təşəbbüsün başladıldığı 2009-cu ildən etibarən bütün ümumi göstəricələri əks etdirən birinci illik hesabat. Hesabatda həm...
19.06.2018
Hazırkı EU4Business ölkə hesabatı Azərbaycanda cari makroiqtisadi və biznes mühitinin, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrinin fəaliyyət göstərdiyi mühitin hərtərəfli qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Hesabatda xüsusi diqqət...
31.05.2017
EU4Business Təşəbbüsünün bu hesabatında Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyətin dərindən təhlili ilə yanaşı, hal-hazırda ölkədə həyata keçirilən EU4Business layihələri təqdim edilir. Hesabatda həmçinin hazırki milli siyasətlərə və KOM-lar üzrə mi...

Cookie-Lər
Bu sayt sizə daha yaxşı axtarış təcrübəsini təqdim etmək üçün cookie fayllarından istifadə edir. Daha çox məlumat
Cookie fayllarından imtina edirəm
Cookie fayllarını qəbul edirəm